Sublivar: handleiding

Montage van het toestel:
Kijk na of alle onderdelen voor het van start gaan met de verdampingsacviteiten aanwezig zijn.

  • Brander
  • Aansluitslang
  • Busje gas Butaan/Propaan mengeling (nog aan te kopen)
  • Koperen hulsjes
  • Oxaalzuurkristallen
  • Waterreservoir voor koeling (zelf te voorzien)

De mond van de brander dient eerst stevig te worden aangeschroefd, zodat het klemsysteem van de brander perfect stabiel blijft tijdens de werken. Het toestel bevat een klemsysteem dat zich stevig op de mond van de brander vastzet.

Vullen van de hulsjes met oxaalzuur; Het oxaalzuur wordt u geleverd onder de vorm van fijne kristallen, te vergelijken met fijne zoutkristallen.
Het is de bedoeling dat het bijgeleverde koperen hulsje goed gevuld wordt met deze oxaalzuurkristallen en stevig wordt aangedrukt.

Brander ontsteken en vlamcontrole: Breng de gascapsule in het daarvoor bestemde gasreservoir aan en schroef stevig vast.

Wanneer de gascapsule in het gasbrandertje werd aangebracht kan de brander ontstoken worden. Dit doe je door de gastoevoer voorzichg open te schroeven en aan de rode hendel te trekken, er ontstaat een elektro-ontlading die de gasvlam doet ontstaan. Je mag de gaskraan nooit volledig open draaien. Dit veroorzaakt een veel te grote gasvlam met een veel te grote warmteontwikkeling. Hierdoor zal de metalen ruimte waarin het oxaalzuur wordt aangebracht gaan opgloeien. De temperatuur is dan veel te hoog waardoor een ontbinding van het oxaalzuur ontstaat en geen “oxaalzuurrook”.

Laat dus enkele minuten het toestel op de allerkleinste vlam opwarmen.

Oxaalzuur verdampen met gasverwarming.

Hierbij enkele nuttige aanwijzigingen tot een producef gebruik van het toestel.

Let wel op, het ganse toestel zal bij en na gebruik zeer warm zijn om niet te zeggen heet waardoor je bij aanraken u ernstig kan verbranden. Let dus op voor de wijze van handelen. Neem het toestel steeds vast bij de greep van de brander.

Plaatsen van de darmaansluiting op de afdekplaat van de bijenwoning; Plaats nu de rookinjector met het plaatje waarop een dichtingsring werd aangebracht op de voederopening. Het is belangrijk dat dit een vlakke plaat is. Plastic folie ’s sluiten niet goed aan op de injectorplaat waardoor er veel oxaalzuurrook zal ontsnappen vooraleer het in de bijenwoning terecht kan komen.

Mogelijk zal je even met wat rook (beroker) de bijen moeten verdrijven bij het vrij maken van de “voederopening” waarop je de injector zal plaatsen.

Je kan nu de darm aansluiten aan de metalen buisvormige uitgang van het toestel. Zorg ervoor dat er geen “knik” in de verbindingsdarm ontstaat. Dit belemmert de vlotte toevoer van de oxaalzuurrook.

Open nu de klep door op de grote hendel te drukken en de kogel weg te draaien (links of rechts) van de opwarmingsruimte.

Laat de gevulde koperen huls in het toestel vallen.

Sluit terug af door de kogelvormige klep terug op zijn plaats te draaien. Schuif nu de aansluitdarm over de buisvormige uitgang.

Je kan nu handvrij laten begaan…

Je zal witte rook via de aansluitdarm zien passeren. Wanneer het proces van de omzetting in het toestel is beëindigd kan je de darm lostrekken van het toestel en op de grote klep drukken die aan gesloten is aan de afsluitkogel.

Het kleine waterreservoir dat je hebt klaargezet, zal nu de opvangplaats zijn voor de hete lege koperen hulsjes. Draai het toestel om en laat de lege huls in het waterreservoir vallen. Gooi nooit de hete koperen hulsjes op de grond. Traag afkoelen leidt tot “mals” koper. De hulsjes vervormen dan.

Je kan nu de aansluitslang opnieuw op een andere bijenkast aanbrengen en dan de darm op het toestel schuiven. Je kan dus onmiddellijk opnieuw een oxaalzuurhuls in het toestel laten vallen, de kogel terug op zijn plaats draaien en het proces begint opnieuw op een ander bijenvolk….

Controle van de oxaalzuur rook; De witte rook die door de darm vloeit, wordt vooraf gegaan door waterdamp die vrij komt uit de oxaalzuurkristallen. Door dat de darm bij de beginfase koel is, zal je dan ook waterdruppels kunnen bemerken aan de binnenzijde van de aansluitslag die ontstaat door condensatie van deze waterdamp.

De witte rook die dan even later volgt, zal op zoek gaan naar vochtige lucht en zich opnieuw in formatie zetten samen met de watermoleculen in de vochge kastlucht tot zeer fijne kristallen. Deze kristallen slaan dan neer en zijn dan te vinden op het haarkleed van de bijen en op de bodem van de bijenwoning.

Persoonlijke beveiliging:

De witte rook die ontstaat, zijn klusters van oxaalzuurmoleculen die in de warme droge lucht zweven. Ze worden gedreven door de uitzettende lucht in de opwarmingskamer. De rook vloeit nu naar buiten en zal zijn kristalfijne structuur terug proberen te herstellen. Deze rook is agressief en wordt best niet ingeademd. Zorg ervoor dat je u goed beveiligd. Zet een degelijk stofmasker op dat de ingeademde lucht vrij houdt van deze rook.

Beëindigen van de actie en naverzorging van het toestel:

Na het gebruik van het toestel moet alles gespoeld worden. Het water uit het waterreservoir kan daar voor dienen. Snel afkoelen is beter dan traag laten afkoelen. Dus giet er maar voldoende water overheen.

Doorheen de slang kan er bij middel van een nevelspuit water doorheen gesproeid worden.

Daarna kan je de darm goed leegzwieren zodat het meeste water er uit verwijderd is.

De opwarmingskamer van het toestel waarop de stalen mondpijp is aangebracht, goed doorspoelen.

Vergewis u ervan dat de mond van de gasbrander ook goed afgekoeld is vooraleer deze weg te bergen.

© 2015 - 2019 Pro-Polis | sitemap | rss